FAQ – Časté dotazy

Dotazy ohledně přístrojů
a ionizované vody

Čištění

Čištění

Pokud přístroj nebyl používán po dobu 2–3 dnů, je doporučeno pro opláchnutí nechat téct Kosmetickou vodu (mírně kyselou vodu) asi 20–30 sekund. Přístroj by měl být čištěn přibližně každé dva týdny práškem kyseliny citronové. V závislosti na kvalitě vody v dané oblasti je možné, že proces čištění musí být prováděn častěji (přibližně jednou týdně) nebo méně často (přibližně jednou měsíčně). Abyste zajistili, že je váš přístroj dostatečně často čištěn, doporučujeme týdenní kontrolu pH vody. Pokud se například změna hodnoty pH projeví až po třech týdnech, je možné, že stačí třítýdenní čištění práškovou kyselinou citrónovou. Doporučuje se nechat přístroj důkladně vyčistit alespoň každé dva roky servisním personálem společnosti.

Ne. Intenzivní i sporadické používání může v přístroji vést ke kalcifikaci. V závislosti na kvalitě vody časté používání rychle vede k silným minerálním usazeninám na elektrolýzních deskách. Pokud se však používá jen zřídka, voda se v přístroji odpařuje a zanechává usazeniny na deskách i na hadicích. V každém případě je proto nutné pravidelné čištění.

 1. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě.
 2. Naplňte čisticí kazetu paketem prášku kyseliny citronové.
 3. Na místo kvalitního filtru nainstalujte čisticí kazetu.
 4. Šedou hadici (kyselá voda) a pružnou hadici (ionizovaná voda) vložte do velké mísy nebo velké sklenice (asi 1,5 l).
 5. Zapněte vodu z vodovodu, dokud není nádoba plná a obě hadice nejsou pod vodou.
 6. Nechejte přístroj odpočívat po dobu 5–8 hodin, nebo přes noc.
 7. Nechejte strojem protékat vodu asi 5 minut.
 8. Vyměňte čisticí kazetu, vložte filtr a nasaďte kryt.
 9. Připojte přístroj znovu do sítě.


POZOR: Dbejte na to, abyste filtr nezasunuli, dokud nebude kyselina citronová důkladně vypláchnuta z přístroje, jinak by se mohl filtr neopravitelně poškodit a neměl by se dále používat. Pokud vaše ionizovaná voda chutná po vyčištění kysele, byl filtr v kontaktu s kyselinou citronovou a je třeba jej okamžitě vyměnit.

Přístroj přejde do režimu automatického 30-ti sekundového čištění za následujících okolností:

 1. Po 15 minutách spotřeby vody.
 2. Pokud přístroj nebyl používán 24 hodin.
 3. Po výrobě silně kyselé vody.

 

V některých případech (v závislosti na zdroji vody nebo použití) je vnitřek přístroje natolik vápenatý, že se mechanická vrtule nemůže otáčet, což je nutné pro automatické čištění. Pokud se váš automatický čisticí proces nedokončí, před kontaktováním servisu nejprve očistěte kyselinou citronovou.

Abychom maximalizovali výhody přístrojů, nabízíme řadu volitelného příslušenství.

Hadice pro přívod a odvod vody – Ačkoli je k dispozici libovolná délka (v jednotkách 40 palců), pro tento účel se snáze používají kratší hadice. Hadice nabízená naší společností má speciální antibakteriální vlastnosti1, které ji odlišují od běžných produktů.

Předfiltr – Užitečné při odstraňování cizích látek, jako je rez, špína a písek, zejména pokud původní přívod vody pochází ze studny. Může také odstranit vodní kámen a chránit zařízení.

1 Antibakteriální povlak – Všechny části přístrojů, zejména ty, které při filtraci přicházejí do styku s vodou, jsou ošetřeny antibakteriální úpravou proti vodě, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci.

Údržba

Údržba

Doporučujeme přístroj důkladně vyčistit a alespoň jednou za dva roky zkontrolovat servisním technikem. Tímto způsobem jsou odstraněny všechny nečistoty, které nelze odstranit pravidelným čištěním kyselinou citronovou. Po obdržení vašeho přístroje nejprve otestujeme jeho celkový stav a výkon. Poté je přístroj vyčištěn silnou kyselinou, která odstraní veškeré nečistoty, které by mohly poškodit desky nebo vnitřní vývody vody. V neposlední řadě znovu otestujeme výkon přístroje, abychom se ujistili, že ho dostanete zpět v perfektním stavu. Pokud máte kromě požadovaného hloubkového čištění jakékoli další požadavky, informujte prosím předem náš servisní personál.

Protože není vždy možné znovu vytvořit okolnosti, za kterých jste zjistili poruchu přístroje, je vhodné, když nám co nejpřesněji sdělíte, co máme zkontrolovat. Specifické problémy, zejména únik vody, je třeba hlásit našemu týmu.

1. Žádost:
Zašlete e-mail na adresu info@DV-K.cz a stručně popište svůj požadavek. 

2. Informace:
Obdržíte od nás detailní informace a dokumenty potřebné k dalšímu postupu.

3. Doprava:
Přístroj budete odesílat přepravní společností na adresu společnosti do Düsseldorf, Německo. 

4. Vyplňte formulář:
Obdržíte od nás formulář žádosti o opravu, který musíte kompletně vyplnit a přiložit k zabalenému přístroji (neúplné dokumenty zpozdí zpracování vašeho požadavku).

5. Balení:
Pečlivě postupujte podle pokynů v požadavku na opravu. Doporučujeme uschovat originální obal přístroje, aby jej bylo možné použít pro bezpečnou přepravu. Před zabalením se ujistěte, že přístroj neobsahuje žádné tekutiny. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nedostatečného balení, je odpovědnost na vaší straně.

6. Vrácení:
V závislosti na vytížení bude váš přístroj hloubkově vyčištěn a připraven na vrácení zásilky do dvou dnů po přijetí.

7. Servisní zpráva a způsob platby:
Jakmile bude váš přístroj připraven, obdržíte od nás e-mail se servisním protokolem a poptávkou po požadovaném způsobu platby (kreditní kartou nebo bankovním převodem).

8. Platba:
Když je platba přijata nebo potvrzena do 12:00, bude váš přístroj odeslán ve stejný den (jinak následující pracovní den).

Upozornění: Pokud je vaše zařízení stále v záruce, je vrácení  přístroje zdarma. Pokud zařízení již nemá záruku, budete muset zaplatit náklady na dopravu oběma způsoby (odeslání do společnosti a zpět).

Doporučujeme filtr vyměňovat každých šest měsíců, abyste dosáhli nejlepších možných výsledků. Přístroj má mechanické počítadlo a automaticky zobrazí zprávu „Vyměňte filtr“ po 6 000 litrech přiváděné vody, protože filtr byl navržen pro toto maximální množství. Kromě toho se počítají dny od posledního použití resetovacího spínače vodního filtru. 365 dní po posledním použití displej ukazuje nezbytnou výměnu filtru, i když nebylo použito 6 000 litrů. Můžete si představit 365 dní jako „datum spotřeby“ a šest měsíců jako „dobu použitelnosti“. Pamatujte, že při minutové tekoucí vodě proteče hadicí asi 6 litrů nebo asi 4 litry ionizované vody a 2 litry kosmetické vody.

400 ml lahvička zesilovače pro elektrolýzu vystačí na přibližně 20 litrů Silně zásadité ionizované vody a 10 litrů Silně kyselé vody. Když dostanete svůj přístroj, všechny hadice jsou prázdné, takže hned na začátku do těchto hadic nateče trochu zesilovače elektrolýzy.

Displej přístroje vás informuje, když celkové množství vody dosáhne 1 500 galonů (asi 5 677 litrů). Tento mechanismus oznámení řídí mikropočítač. Při vkládání nového filtru nezapomeňte stisknout tlačítko reset, abyste mikropočítač aktivovali. Resetovací spínač je umístěn v pravém horním rohu oblasti kazety (v černém krytu vlevo) – stiskněte, dokud nepípne. Mikropočítač řídí také další informace o přístroji. Z tohoto důvodu je důležité stisknout resetovací tlačítko.

Poradce při potížích

Poradce při potížích

Pokud je motor nový, ve vnitřních hadicích, určených pro kapalinu zesilovače, může být vzduch. Nechejte vodu běžet při nízkém tlaku po dobu 3-5 minut. Pokud přístroj již není nový, je možné že krystaly soli uvízly v nádrži nebo ve vnitřních spojích. Vyčistěte vnější část nádrže, zejména tu část, která se připojuje k přístroji. Poté nechte téct vodu při nízkém tlaku po dobu 3-5 minut.

Adaptéry dodávané s našimi přístroji splňují evropský standard pro kohoutkové hlavy. Pochopte prosím, že společnost nemůže vyrábět adaptéry pro nestandardizované závitníky. Obecně by se měl však použít šroubový adaptér, protože je ve skutečnosti flexibilní.

Stává se, že můžete slyšet mírné bzučení, pokud je v blízkosti přístroje nějaké magnetické pole. Elektromagnetické stínění se u jednotlivých přístrojů mírně liší, některé mohou způsobovat bzučení, jiné nikoliv.

Pravděpodobně se během přepravy uvolnil kroužek (zarážka) na kazetě nebo jste při výměně kazety zapomněli odstranit O-koužek1. Je vysoce nepravděpodobné, že by únik způsobila mechanická porucha jednotky.

1 Malý O-Kroužek – Kulaté gumové těsnění, které zabraňuje úniku při připojování různých trubek k zařízení.

Pokud je voda z vodovodu bohatá na minerály (nejčastěji se jedná o vodu ze studny), tvoří se v elektrolytickém článku velké množství krystalů. Postupem času se mohou kousky krystalů zachytit do síťky před flexibilní hadicí a tím bránit průtoku vody. Chcete-li tuto překážku, opatrně zasuňte do oblasti v hadičce kousek drátku a foukněte vzduch do konce s výpustí.
 
Při čištění tímto způsobem odpojte flexibilní hadici od přístroje.