FAQ – Časté dotazy

Dotazy ohledně přístrojů
a ionizované vody

Čištění

Čištění

Pokud přístroj nebyl používán po dobu 2–3 dnů, je doporučeno pro opláchnutí nechat téct Kosmetickou vodu (mírně kyselou vodu) asi 20–30 sekund. Přístroj by měl být čištěn přibližně každé dva týdny práškem kyseliny citronové. V závislosti na kvalitě vody v dané oblasti je možné, že proces čištění musí být prováděn častěji (přibližně jednou týdně) nebo méně často (přibližně jednou měsíčně). Abyste zajistili, že je váš přístroj dostatečně často čištěn, doporučujeme týdenní kontrolu pH vody. Pokud se například změna hodnoty pH projeví až po třech týdnech, je možné, že stačí třítýdenní čištění práškovou kyselinou citrónovou. Doporučuje se nechat přístroj důkladně vyčistit alespoň každé dva roky servisním personálem společnosti.

Ne. Intenzivní i sporadické používání může v přístroji vést ke kalcifikaci. V závislosti na kvalitě vody časté používání rychle vede k silným minerálním usazeninám na elektrolýzních deskách. Pokud se však používá jen zřídka, voda se v přístroji odpařuje a zanechává usazeniny na deskách i na hadicích. V každém případě je proto nutné pravidelné čištění.

 1. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě.
 2. Naplňte čisticí kazetu paketem prášku kyseliny citronové.
 3. Na místo kvalitního filtru nainstalujte čisticí kazetu.
 4. Šedou hadici (kyselá voda) a pružnou hadici (ionizovaná voda) vložte do velké mísy nebo velké sklenice (asi 1,5 l).
 5. Zapněte vodu z vodovodu, dokud není nádoba plná a obě hadice nejsou pod vodou.
 6. Nechejte přístroj odpočívat po dobu 5–8 hodin, nebo přes noc.
 7. Nechejte strojem protékat vodu asi 5 minut.
 8. Vyměňte čisticí kazetu, vložte filtr a nasaďte kryt.
 9. Připojte přístroj znovu do sítě.


POZOR: Dbejte na to, abyste filtr nezasunuli, dokud nebude kyselina citronová důkladně vypláchnuta z přístroje, jinak by se mohl filtr neopravitelně poškodit a neměl by se dále používat. Pokud vaše ionizovaná voda chutná po vyčištění kysele, byl filtr v kontaktu s kyselinou citronovou a je třeba jej okamžitě vyměnit.

Přístroj přejde do režimu automatického 30-ti sekundového čištění za následujících okolností:

 1. Po 15 minutách spotřeby vody.
 2. Pokud přístroj nebyl používán 24 hodin.
 3. Po výrobě silně kyselé vody.

 

V některých případech (v závislosti na zdroji vody nebo použití) je vnitřek přístroje natolik vápenatý, že se mechanická vrtule nemůže otáčet, což je nutné pro automatické čištění. Pokud se váš automatický čisticí proces nedokončí, před kontaktováním servisu nejprve očistěte kyselinou citronovou.

Abychom maximalizovali výhody přístrojů, nabízíme řadu volitelného příslušenství.

Hadice pro přívod a odvod vody – Ačkoli je k dispozici libovolná délka (v jednotkách 40 palců), pro tento účel se snáze používají kratší hadice. Hadice nabízená naší společností má speciální antibakteriální vlastnosti1, které ji odlišují od běžných produktů.

Předfiltr – Užitečné při odstraňování cizích látek, jako je rez, špína a písek, zejména pokud původní přívod vody pochází ze studny. Může také odstranit vodní kámen a chránit zařízení.

1 Antibakteriální povlak – Všechny části přístrojů, zejména ty, které při filtraci přicházejí do styku s vodou, jsou ošetřeny antibakteriální úpravou proti vodě, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci.

Údržba

Údržba

Doporučujeme přístroj důkladně vyčistit a alespoň jednou za dva roky zkontrolovat servisním technikem. Tímto způsobem jsou odstraněny všechny nečistoty, které nelze odstranit pravidelným čištěním kyselinou citronovou. Po obdržení vašeho přístroje nejprve otestujeme jeho celkový stav a výkon. Poté je přístroj vyčištěn silnou kyselinou, která odstraní veškeré nečistoty, které by mohly poškodit desky nebo vnitřní vývody vody. V neposlední řadě znovu otestujeme výkon přístroje, abychom se ujistili, že ho dostanete zpět v perfektním stavu. Pokud máte kromě požadovaného hloubkového čištění jakékoli další požadavky, informujte prosím předem náš servisní personál.

Protože není vždy možné znovu vytvořit okolnosti, za kterých jste zjistili poruchu přístroje, je vhodné, když nám co nejpřesněji sdělíte, co máme zkontrolovat. Specifické problémy, zejména únik vody, je třeba hlásit našemu týmu.

1. Žádost:
Zašlete e-mail na adresu info@DV-K.cz a stručně popište svůj požadavek. 

2. Informace:
Obdržíte od nás detailní informace a dokumenty potřebné k dalšímu postupu.

3. Doprava:
Přístroj budete odesílat přepravní společností na adresu společnosti do Düsseldorf, Německo. 

4. Vyplňte formulář:
Obdržíte od nás formulář žádosti o opravu, který musíte kompletně vyplnit a přiložit k zabalenému přístroji (neúplné dokumenty zpozdí zpracování vašeho požadavku).

5. Balení:
Pečlivě postupujte podle pokynů v požadavku na opravu. Doporučujeme uschovat originální obal přístroje, aby jej bylo možné použít pro bezpečnou přepravu. Před zabalením se ujistěte, že přístroj neobsahuje žádné tekutiny. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nedostatečného balení, je odpovědnost na vaší straně.

6. Vrácení:
V závislosti na vytížení bude váš přístroj hloubkově vyčištěn a připraven na vrácení zásilky do dvou dnů po přijetí.

7. Servisní zpráva a způsob platby:
Jakmile bude váš přístroj připraven, obdržíte od nás e-mail se servisním protokolem a poptávkou po požadovaném způsobu platby (kreditní kartou nebo bankovním převodem).

8. Platba:
Když je platba přijata nebo potvrzena do 12:00, bude váš přístroj odeslán ve stejný den (jinak následující pracovní den).

Upozornění: Pokud je vaše zařízení stále v záruce, je vrácení  přístroje zdarma. Pokud zařízení již nemá záruku, budete muset zaplatit náklady na dopravu oběma způsoby (odeslání do společnosti a zpět).

Doporučujeme filtr vyměňovat každých šest měsíců, abyste dosáhli nejlepších možných výsledků. Přístroj má mechanické počítadlo a automaticky zobrazí zprávu „Vyměňte filtr“ po 6 000 litrech přiváděné vody, protože filtr byl navržen pro toto maximální množství. Kromě toho se počítají dny od posledního použití resetovacího spínače vodního filtru. 365 dní po posledním použití displej ukazuje nezbytnou výměnu filtru, i když nebylo použito 6 000 litrů. Můžete si představit 365 dní jako „datum spotřeby“ a šest měsíců jako „dobu použitelnosti“. Pamatujte, že při minutové tekoucí vodě proteče hadicí asi 6 litrů nebo asi 4 litry ionizované vody a 2 litry kosmetické vody.

400 ml lahvička zesilovače pro elektrolýzu vystačí na přibližně 20 litrů Silně zásadité ionizované vody a 10 litrů Silně kyselé vody. Když dostanete svůj přístroj, všechny hadice jsou prázdné, takže hned na začátku do těchto hadic nateče trochu zesilovače elektrolýzy.

Displej přístroje vás informuje, když celkové množství vody dosáhne 1 500 galonů (asi 5 677 litrů). Tento mechanismus oznámení řídí mikropočítač. Při vkládání nového filtru nezapomeňte stisknout tlačítko reset, abyste mikropočítač aktivovali. Resetovací spínač je umístěn v pravém horním rohu oblasti kazety (v černém krytu vlevo) – stiskněte, dokud nepípne. Mikropočítač řídí také další informace o přístroji. Z tohoto důvodu je důležité stisknout resetovací tlačítko.

Poradce při potížích

Poradce při potížích

Pokud je motor nový, ve vnitřních hadicích, určených pro kapalinu zesilovače, může být vzduch. Nechejte vodu běžet při nízkém tlaku po dobu 3-5 minut. Pokud přístroj již není nový, je možné že krystaly soli uvízly v nádrži nebo ve vnitřních spojích. Vyčistěte vnější část nádrže, zejména tu část, která se připojuje k přístroji. Poté nechte téct vodu při nízkém tlaku po dobu 3-5 minut.

Adaptéry dodávané s našimi přístroji splňují evropský standard pro kohoutkové hlavy. Pochopte prosím, že společnost nemůže vyrábět adaptéry pro nestandardizované závitníky. Obecně by se měl však použít šroubový adaptér, protože je ve skutečnosti flexibilní.

Stává se, že můžete slyšet mírné bzučení, pokud je v blízkosti přístroje nějaké magnetické pole. Elektromagnetické stínění se u jednotlivých přístrojů mírně liší, některé mohou způsobovat bzučení, jiné nikoliv.

Pravděpodobně se během přepravy uvolnil kroužek (zarážka) na kazetě nebo jste při výměně kazety zapomněli odstranit O-koužek1. Je vysoce nepravděpodobné, že by únik způsobila mechanická porucha jednotky.

1 Malý O-Kroužek – Kulaté gumové těsnění, které zabraňuje úniku při připojování různých trubek k zařízení.

Pokud je voda z vodovodu bohatá na minerály (nejčastěji se jedná o vodu ze studny), tvoří se v elektrolytickém článku velké množství krystalů. Postupem času se mohou kousky krystalů zachytit do síťky před flexibilní hadicí a tím bránit průtoku vody. Chcete-li tuto překážku, opatrně zasuňte do oblasti v hadičce kousek drátku a foukněte vzduch do konce s výpustí.
 
Při čištění tímto způsobem odpojte flexibilní hadici od přístroje.

Poradce při potížích - přístroj K8

Poradce při potížích - LeveLUK K8

Principem životnosti dotykových LCD obrazovek je vodivost. Pokud displej nereaguje, je to proto, že elektrický vodič – v tomto případě lidské tělo – neovlivňuje elektromagnetické pole obrazovky. Zkontrolujte, zda byla odstraněna ochrana obrazovky a zda jsou vaše ruce a displej čisté a suché.

Toto takzvané „klepání duchů“ souvisí s výše uvedeným problémem. Na lidské pokožce jsou mastné kyseliny a další lipidy. Pokud se dotknete obrazovky prstem – ať už mokrým nebo suchým – tyto látky zůstanou a reagují s elektromagnetickým polem obrazovky, což může způsobit, že přístroj zaznamená dotyk obrazovky. Chcete-li tento problém vyřešit, vyčistěte obrazovku.

Obecně by měla být čistící nádrž vyprázdněna přibližně za 27 minut po zahájení elektrického čištění. Z následujících důvodů nemusí být nádrž vyprázdněna nebo netěsní:

 1. zablokování v důsledku krystalizované soli nebo kyseliny sýrové;
 2. víko nádrže je pokryto krystalizovanou kyselinou citronovou;
 3. víko nebylo nasazeno na krytu.

 

Řešení: vyčistěte prostor nádrže i kryt nádrže vlhkým hadříkem, aby se rozpustily usazeniny kyseliny chlorovodíkové a kyseliny citronové. Je také důležité, aby byl kryt umístěn zpět na přístroji a aby byla nádrž pevně usazena v prostoru pro ni určeném. V několika případech může být nádrž předchozí model. Tyto starší nádrže nemají uvnitř pružnou hadici. Víko nádrže musí být uzavřeno tak, aby hadice spočívala na spodní straně nádrže a neskončila ve vzduchové kapse na horní straně nádrže. Pokud nádrž netěsní, zkontrolujte, zda je víčko řádně a pevně uzavřeno.

Software pravděpodobně přestal fungovat. Odpojte jednotku, počkejte jednu minutu a znovu ji připojte. V závislosti na verzi firmwaru můžete pokračovat v předchozím čisticím cyklu. Pokud tomu tak není, proveďte kroky „E-čištění 7“ až „E-čištění 12“ (strana 28 vašeho provozního návodu) ručně a bez ohledu na pokyny na displeji. Pokud se proces náhle zastaví poté, co se dotknete obrazovky a zkontrolujete zbývající čas, pravděpodobně jste se dotkli tlačítka Stop. (Pamatujte, že obrazovka je stále aktivní a reaguje, i když je tmavá). Nedotýkejte se proto displeje poblíž tlačítka Stop.

V několika případech může být nádrž předchozí model. Tyto starší nádrže nemají uvnitř pružnou hadici. Víko nádrže musí být uzavřeno tak, aby hadice spočívala na spodní straně nádrže a neskončila ve vzduchové kapse na horní straně nádrže. Pokud nádrž netěsní, zkontrolujte, zda je víčko řádně a pevně uzavřeno.

Pravděpodobně se software zasekl. Odpojte zařízení od přívodu elektřiny, počkejte minutu a znovu jej připojte. V závislosti na verzi firmwaru můžete pokračovat v předchozím čisticím cyklu. Pokud tomu tak není, proveďte kroky „E-čištění 7“ až „E-čištění 12“ (strana 28 vašeho návodu k obsluze) ručně a bez ohledu na pokyny na displeji.

Pokud se proces náhle zastavil po dotyku obrazovky pro kontrolu zbývajícího času, možná jste se dotkli tlačítka Stop. (Pamatujte, že obrazovka je aktivní a reaguje, i když je tmavá). Nedotýkejte se proto displeje poblíž tlačítka Stop.

K tomu může dojít, pokud byl kohoutek zapnut během prvních 30 minut během procesu čištění.

Dotkněte se obrazovky, když čisticí cyklus probíhá déle než 30 minut. Pokud je obrazovka stále aktivní, než se jí dotknete tak počkejte, až přejde do pohotovostního režimu.

Vypněte nádrž na minerální roztok v části „Nastavení“ – „Minerální přísada“.

Ano.

Flexibilní hadici nikdy neutěsňujte. Jedinou hadicí, kterou lze během E-čištění uzavřít, je sekundární hadice.

Nejprve důkladně vyčistěte závit a víko nádrže. Zkontrolujte také, zda jsou kontakty uvnitř přihrádky volné nebo zaseknuté. Je možné, že se krystaly soli usadily za kontakty, což brání přístroji v rozpoznání nádrže. Pomocí vlhkého hadříku nebo navlhčeného vatového tampónu kontakty jemně očistěte a případně uvolněte zaseknuté krystaly soli. Můžete také použít tenký hladký předmět (například konec kuličkového pera), abyste jemně zatlačili kontakty a tím za nimi jemně vytlačili krystaly soli. Dávejte však pozor, abyste kontaky příliš nestlačili, jinak by mohly v přístroji zmizet. Poté zatlačte pevně nádrž do určené přihrádky a vložte kryt zpět na přístroj.

Zkontrolujte „Nastavení pH“ v části „Nastavení“ a případně jej zvyšte. Snižte také vodní tlak u kohoutku, abyste přístroji zajistili potřebný čas na proces elektrolýzy.

Pokud používáte starší generaci filtrů K8, může vašemu filtru chybět ochranná nálepka, která zakrývá čip. Pokud tento filtr navlhne, může se stát, že ho stroj nerozpozná. Zkuste čip opatrně osušit fénem a vyhnout se dalšímu kontaktu s vodou. Pokud máte přístup k jiné K8, zkontrolujte filtr na druhém zařízení. Pokud také nerozpozná váš filtr, je poškozený čip filtru. Pokud druhý stroj rozpozná váš filtr jako originální, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.

Na straně 24 vašeho provozního návodu si prosím přečtěte, za jakých okolností zařízení požaduje výměnu filtru. Pokud se na váš případ nevztahuje žádná z těchto podmínek, zašlete prosím obrázek zobrazovacích pruhů v části „Ovládání filtru“ na našem displeji našemu servisnímu oddělení (viz strana 16 návodu k použití). Kromě toho informujte náš servisní tým co nejpřesněji o čase poslední výměny filtru a pravidelnosti čištění stroje. Pouze s těmito informacemi vám můžeme správně pomoci. Pochopte, prosím, že nemůžeme vyměnit filtry, které byly používány několik měsíců před vznikem problému, protože v tomto případě nemůžeme sledovat množství použité vody.

Další dotazy týkající se přístroje

Další dotazy týkající se přístroje

Přístroj má systém automatického čištění. Množství minerálů v dodávané vodě, jako je Ca a Mg, se může velmi lišit a shluky minerálů nevyhnutelně ulpívají na elektrodových deskách. Nicméně lze toto snadno zastavit obrácením elektrického proudu (přepnutím polarity +, -). Minerální nános připevněný k elektrodové desce snižuje kapacitu elektrolýzy zařízení a zabraňuje produkci primární Ionizované vody. Množství minerálů ulpívajících na elektrolytickém článku se bude lišit v závislosti na množství minerálů ve vodovodní vodě.

Automatický čisticí mechanismus přístroje se aktivuje na 20 sekund, když nepřetržitá elektrolýza dosáhne 15 minut. Pokud používáte přístroj v oblastech s vysokým obsahem minerálů, změňte nastavení „Kosmetické vody“ (2. místo zdola) a lehce otočte kohoutkem, aby voda mohla hladce téct. Tím se obrací elektrický proud a po 2–3 minutách se odstraní krystaly v elektrolytickém článku. Pokud změníte nastavení na „kosmetickou vodu“ jednou denně po dobu 30 sekund, můžete také vyčistit elektrolytický článek. K maximalizaci životnosti elektrolytického článku je nutná čisticí funkce.

Vysoce kvalitní filtr odstraňuje minimálně 95% chloru a olova až z 6000 litrů vody. Nelze zde uvést všechny ostatní látky, protože účinnost filtru závisí na jejich množství ve vstupní vodě. Pamatujte však, že společnost nevyrábí filtry, díky nimž je pitná voda pitná. Naše filtry a předfiltry zlepšují celkovou kvalitu vody, pokud jde o chuť, vůni, obsah sedimentů, tvrdost a odstraňování určitých látek, a připravují vodu na proces elektrolýzy, což je hlavní funkce našich přístrojů.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, měli byste jej nejprve úplně vyprázdnit a odpojit ze zásuvky.

Po delší době nepoužívání by mělo být nejprve provedeno e-čištění. Během této doby je také vhodné uložit vysoce kvalitní filtr do chladničky nebo na podobně chladné místo, aby se zabránilo růstu plísní. Pokud byl filtr dříve používán, neměl by být skladován déle než jeden měsíc.

Odsolovanou vodu není nutné před zpracováním přístrojem dále upravovat.

Mohou však nastat některé problémy:

 1. V některých oblastech je odsolovaná voda příliš málo minerální, což by mohlo znesnadnit dosažení požadovaného pH.
 2. Na druhou stranu se někdy stává, že odsolená voda má stále příliš vysoký obsah solí. To zvyšuje vodivost vody, což vede k vyšším hodnotám pH. V místech, které disponují odsolenou vodu, se doporučuje, aby v domácnosti potenciálního kupujícího distributor vody použil vlastní přístroj k provedení testu a ověření, že bylo dosaženo požadovaných hodnot.

Ano. Pokud jimi neprotéká voda, všechny přístroje se automaticky přepnou do pohotovostního režimu. Jsou aktivní pouze tehdy, když senzor registruje tekoucí vodu.

Ne. Pokud je šedá hadice (kyselá voda) nad výstupem vody uvnitř stroje, je oddělování vody částečně obrácené a oba typy vody se znovu promíchají, což způsobí reakci minerálních iontů s minerálními oxidy. Ionizovaná voda je vytlačována tlakem vody na kohoutku, zatímco kyselá voda proudí hlavně pomocí gravitace. Takže když je šedá hadice zvednuta nad přístroj, není na ni vyvíjen příliš velký tlak, což částečně vede k obrácení elektrolýzy.

Přístroji protékají dva druhy vody a voda ionizovaná voda se vyrábí pouze tehdy, když oba proudí v pevném poměru. Pokud je výstupní hadice ohnutá nebo je stojan umístěn výše než spodní špička ohebné trubky, nemůže dojít k tvorbě kyselé vody. Pokud natáhnete hadici pod dřezem, abyste sbírali vodu do samostatné nádoby, ztratíte Ionizovanou vodu. V takovém případě nestahujte stojan, ale připravte samostatnou hadici, která zachytí vodu v nádobě. Zvykněte si kontrolovat vodu roztokem pro testování pH a vodíkovými bublinami.

Pod černým krytem na levé přední straně zařízení je obdélníkový přepínač. Nezapomeňte toto tlačítko stisknout (mělo by se ozvat pípnutí) při prvním nastavování přístroje nebo při výměně filtru. To umožňuje správné zobrazení všech informací uložených na mikropočítači přístroje (displej z tekutých krystalů). Toto resetovací tlačítko musí být stisknuto pro zobrazení informací na LCD obrazovce. Upozorní uživatele, pokud je příliš mnoho nebo příliš málo vody, spustí alarm, pokud dojde k náhodnému úniku horké vody, a vyzve vás ke sledování průtoku vody. Správné použití resetovacího spínače na přístroji zajišťuje, že je dodávána bezpečná a zdravá voda.

Při elektrolyzování vody se na záporném pólu vytváří Ionizovaná voda (alkalická) a na kladném pólu kyselá voda. Přístroj je navržen tak, že flexibilní trubice připojená výše je napojena k článku negativní elektrolýzy, zatímco (šedá) trubice připojena k základně přístroje je napojena k článku pozitivní elektrolýzy.

Z tohoto důvodu vytéká Čistá ionizovaná voda, Ionizovaná voda a Silně zásaditá ionizovaná voda z flexibilní trubice a kyselá voda a silně kyselá voda z vypouštěcí hadice. Když je režim Kosmetická voda nastaven na čtyři výrobní režimy, elektrický proud se obrátí jako při čištění tak, že kyselá voda vystupuje z flexibilní trubice a Ionizovaná voda vystupuje z odpadní trubice. Je to jediný případ, kdy je voda vypuštěna na opačných koncích. Protože kyselý režim obrací polaritu, krystaly vápníku připojené k zápornému pólu se odlomí a lze je použít jako režim ručního čištění.

Silnou kyselou vodu lze tradičně vyrábět pouze pomocí velkých zařízení pro institucionální použití (v té době byla silně kyselá voda označována jako okyselená voda). Cítili jsme, že pro hygienu lidí by bylo velmi užitečné, kdyby byli schopni vyrábět a používat ve svých domovech vysoce kyselou vodu. Naše přístroje umožňují vyrábět doma relativně velké množství Silně kyselé ionizované vody a Silně zásadité ionizované vody.

Elekrodová deska v elektrolyzéru přístroje je silnější a větší než výrobky jiných společností. Zařízení je navrženo tak, aby zvýšilo kapacitu a odolnost elektrolýzy. Dalším důležitým důvodem je zajistit produkci maximálního množství vody. Elektrodové desky jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího titanu potaženého platinou. Není nutné říkat, že díky této volbě materiálu jsou elektrodové desky zcela bez rzi. Elektrolytický článek je pro vodní generátor jako je motor pro automobil. Naše výrobky můžeme doporučit s největší jistotou, protože používáme pouze ty nejlepší materiály. Náš elektrolytický článek a řídicí jednotka (PCB)1 zajišťují vysoký ORP2 a produkují bezpečnou, zdravou a lahodnou vodu. Mechanismus automatického čištění zajišťuje, že elektrolytický článek je vždy čistý a měl by vydržet 15 let.

1 Ovládací prvek PCB – deska plošných spojů. Deska s plošnými spoji, která spravuje různá data o zařízení. Jsou také nainstalovány Hi-Tech komponenty / kondenzátor.

2 ORP – oxidačně redukční potenciál. Elektrický potenciál ke snížení nebo zpomalení rezivění a rozpadu (oxidace). Tento proces se také nazývá deoxidace. ORP se měří v záporných mV. Ideální redoxní úroveň pro lidské tělo je mezi -150mV a -400mV.

Režim Kosmetické vody je jediný, kdy vytéká mírně kyselá voda z flexibilního potrubí. Kromě toho použití horní flexibilní trubice usnadňuje používání zařízení, zejména pokud si umýváte obličej nebo napouštíte vodu do plastové lahve. Před použitím této vody musíte odstranit usazeniny 2 (minerální shluky) ulpívající na elektrodové desce1 obrácením napětí3. To je nezbytné k výrobě dokonalé kyselé vody. Pokud odstraníte rovnováhu a necháte protékat kyselou vodou flexibilními trubkami, i když ji nechcete používat, můžete udržovat elektrodovou desku čistou a prodloužit její životnost.

1 Elektrodová deska – Kovová deska, která vede elektřinu během elektrolýzy. Je vyrobena z titanu a je pokovena platinou, takže má vynikající kapacitu pro elektrolýzu a dlouhou životnost.

2 Minerální shluky – Při elektrolyzování vody se tvoří Ca, Mg, Na, Ka a další minerální klastry. Tyto shluky se nazývají šupinky a nejsou škodlivé ani při konzumaci.

3 Provést obrácené napětí – pro elektrolyzovanou vodu musí být jasné plus a mínus stejnosměrných proudů. Pokud jsou k elektrodové desce připojeny minerální shluky, musíte k jejich odstranění obrátit kladný a záporný proud. Výsledkem je, že zařízení je vždy nastaveno na čistící funkci, podobnou jako nastavení na Kosmetickou vodu.

Elektrolýza vody vyžaduje vysoce kvalitní elektrolýzní desky. Velikost, tloušťka a počet desek jsou zásadní požadavky pro zachování životnosti/funkčnosti. Metoda „dvojitého křížení“1, kterou používají jiné společnosti, bere v úvahu celkovou životnost zařízení. Tato zařízení, podle pořadí, používají dva malé elektrolytické články k zajištění doby odpočinku, ale omezují objem vody, který lze vyrobit najednou. Naše přístroje mají na druhou stranu pět nebo sedm elektrolýzních desek, což je největší počet v tomto odvětví. Díky své velké povrchové ploše a tloušťce je životnost udržována po dlouhou dobu a zařízení může produkovat velké množství vody (maximum Ionizované vody: 5,5 litrů / minutu).

Každá funkce, když např. mikropočítač pečlivě sleduje napájení podle přepínání úpravy pH a tvorby Silně kyselé vody ve stejném elektrolytickém článku, zajišťuje, že zařízení lze bezpečně používat po dlouhou dobu. Doporučujeme vám vyrábět Kosmetickou vodu jednou denně po dobu nejméně tří minut, aby se prodloužila životnost vašeho zařízení.

1 Metoda dvojitého křížení – také se nazývá jako metoda automatické změny příčky. Systém elektrolýzy, kde je jednotka vybavena dvěma malými elektrolýzními články, které prodlužují životnost změnou článků při každém průtoku vody.

Přístroj je vybaven automatickým systémem odtoku vody, který zabraňuje kontaminaci a množení choroboplodných zárodků ve zbytkové vodě. Jakmile se voda zastaví, systém automatického odtoku vody se aktivuje. Trvá asi 30 sekund, než veškerá voda v elektrolytickém článku, kazetě na úpravu vody a všech kanálech odtéká hadicí (šedá). Pamatujte, že pokud hladina vody poklesne a hubice bude z jakéhokoli důvodu umístěna výše než spodní část jednotky (akumulace kyselé vody v nádrži kvůli její délce způsobí, že hadice visí ze stojanu), systém automatického odtoku vody může být aktivován, aby nezůstala žádná zbytková voda. Odtékající voda může způsobit problémy s chutí a vůní. Před uzavřením kohoutku se ujistěte, že je výstupní hadice níže, než spotřebič.

Otázky ohledně vody

Otázky ohledně vody

Stav vody se při ohřevu nebo chlazení mění. Při zahřívání se mění ORP a pH. Při chlazení se změní ORP, ale pH zůstane stejné až po dobu jednoho týdne v závislosti na kvalitě vody.

Nejprve je třeba vzít v úvahu následující věci:

 1. Jak starý je filtr ve vašem přístroji?
 2. Jak často čistíte přístroj práškem kyseliny citronové?
 3. Jaký zdroj vody používáte (studna / městská voda / mořská voda)?

 

Pokud budete kontaktovat naše servisní oddělení, připravte si odpovědi na tyto otázky.

Ionizované voda s pH 8,5-9,5 je určena ke každodennímu pití a vaření, nikoli k pití s léky.

Léky by se měly užívat s čistou vodou s pH 7,0.

Typ použité původní vody z vodovodu ovlivňuje kvalitu Ionizované vody a kyselé vody vyrobené elektrolýzou.

Ačkoli voda vyrobená z městské vody není ovlivněna, účinnost elektrolýzy klesá při použití studniční vody, protože ta má tendenci obsahovat velké množství volného oxidu uhličitého, a také v případech, kdy se používá voda obsahující jen malé množství elektrolytických minerálů. Naopak v případech, kdy voda obsahuje nadbytek minerálů, může dojít k ovlivnění chuti nebo může mít vyrobená Ionizovaná voda příliš vysoké pH.

Vzhledem k tomu, že tlak vody ve vodovodním kohoutku ovlivňuje výrobu vody, je důležité potvrdit, že je vyráběna pravá Ionizovaná voda, a to pravidelnou kontrolou, zda je nastavena správná úroveň pH, a kontrolou bublinek. Aby bylo možné zohlednit rozdíly v kvalitě původní kohoutkové vody, provádějte prosím kontrolu denně.

Mezi stěžejní výhody Ionizované vody patří obsah minerálů a optimální hydratace.

V závislosti na způsobu konzumace a na fyzickém stavu jednotlivce je možné (i když neobvyklé), že se několik dní až týdnů po prvním zahájení pití objeví zácpa nebo průjem. V bylinné terminologii se tomu říká Mengenův efekt1. Oba stavy jsou si podobné zejména v tom, že v obou případech je náprava natolik účinná, že má negativní účinek. Pokud k tomu dojde, mělo by se množství příjmu vody snížit na polovinu nebo čtvrtinu předchozího množství, dokud příznaky neodezní. Jakmile příznaky odezní, je možné v užívání pokračovat. Zvýšení množství příjmu však příznaky nezmírní. Vzhledem k tomu, že úplné zastavení příjmu může mít také vliv na organismus, je nejlepší v příjmu pokračovat, ale v menším množství. Pokud se neobjeví žádné známky zlepšení, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

1 Mengen efekt – Vaše tělo může začít bolet několik hodin nebo den po přijetí chiropraxe. Odborný termín pro tento jev je Mengenův efekt. Jedná se o přirozenou fyzickou reakci, kdy se tělo po úpravě svalů a kostí snaží vrátit do normálu.

Kosmetická voda (mírně kyselá voda) má pH asi 5,5 až 6,5 a Silně kyselá voda má pH menší než 2,7. Japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí uznalo kyselou vodu jako „stahující“1.

Silně kyselá voda má vynikající čisticí vlastnosti a lze ji použít k čištění povrchů domácností a k odstraňování pesticidů, nečistot a jiných kontaminantů z potravin.

1 Stahující – Kyselá voda působí jako stahující prostředek pro napnutí pokožky. „Stahující vodou“ označujeme mírně kyselou Kosmetickou vodu.

Protože je v zimě extrémně chladný a suchý vzduch, je péče o pleť v tomto období obzvláště důležitá. Bez správné péče o pleť budete trpět suchou a drsnou pokožkou. Tělesné tekutiny hrají důležitou roli při udržování tělesné teploty a zdraví vaší pokožky. Pití alkalické Ioniované vody může pomoci udržet zářivou a hladkou pokožku. Protože je důležité udržovat hladinu pH pokožky v rozmezí 5,0 až 6,0, doporučujeme v pravidelných intervalech během dne stříkat na pokožku kyselou kosmetickou vodu1. Během zimy může koupel v kyselé kosmetické vodě pomoci zachovat vlhkost vaší pokožky. Doporučujeme také konzumovat potraviny a ovoce, které obsahují vysoké množství vitaminu C, A a E. Ošetřování pleti kyselou kosmetickou vodou vám umožní ještě více si užívat života, protože vám zajistí hladkou a mladistvou pleť.

1 Kyselá kosmetická voda – Kyselá ionizovaná voda vyrobená elektrolýzou s pH mezi 4,0 a 6,5. Kyselá kosmetická voda je vhodná pro všechny typy pleti. Její adstringentní účinek je certifikován japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Je vynikající pro péči o pleť.

Z pěti druhů vody vyráběných přístroji musí být dvě vody použity jako čerstvé – Ionizovaná voda a Čistá ionizovaná voda. Neuchovávejte prosím tyto dva druhy vody v chladničce déle než 4–5 dní a denně vyměňujte vodu v příruční láhvi.

U vody používané pro domácí účely – Kosmetická voda, Silně kyselá voda a Silně zásaditá ionizovaná voda, je třeba méně péče. Doporučujeme však měnit vodu alespoň jednou týdně.

Pro skladování naplňte vodou neprůhlednou nádobu (zcela ji naplňte tak, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu se vzduchem), a skladujte ji na chladném a tmavém místě (ideální je chladnička).

Neexistují žádná pevná pravidla, jak pít Ionizovanou vodu nebo kolik vody vypijete.

Zpočátku se nejčastěji nastaví nízké pH (mezi 8,0 – 9,0) a příjem vody se postupně zvyšuje. Přibližně po dvou týdnech pravidelného užívání upravte pH (mezi 9,0 a 9,5) a příjem vody svým fyzickým potřebám a zdraví. Ionizovaná voda by měla být co nejčerstvější.

U dětí nebo seniorů nastavte na začátku pH na ještě nižší úroveň a postupně jej zvyšujte, jakmile se tělo přizpůsobí aktuální úrovni pH.

U kojenců (do jednoho roku věku), jejichž strava je částečně nebo zcela založena na mateřském mléce, se pohyb střev obvykle liší od pohybu dospělých a používání Ionizované vody se nedoporučuje, dokud dítě nezačne konzumovat sofistikovanější potraviny. Ionizovaná voda by se v žádném případě neměla používat k výrobě stravy pro kojence ze sušeného mléka.

Nerafinovaná voda obsahuje minerály1. Přístroj je navržen tak, aby zvládl standardní množství minerálů. Pokud je množství minerálů nebo volného oxidu uhličitého2 větší než obvykle, minerály někdy reagují s antibakteriálním účinkem3 přívodní hadice a mohou být cítit. Pro takové případy jsme připravili hadici pro přívod vody. Pokud pouštíte vodu skrz jednotku poprvé, prosíme dejte jej na čistící vodu a nechejte jej běžet o dvě až tři minuty déle než obvykle.

1 Minerály – Ca (vápník), Mg (hořčík), Na (sodík), Ka (draslík) a další živiny v potravinách a ve vodě. Minerály ve vodě obsažené v optimálním množství by měly být dobré pro vaše zdraví.

2 Volný oxid uhličitý – Oxid uhličitý obsažený ve vodě. Někteří lidé dávají přednost chuti vody s oxidem uhličitým, který má sklon k nižším hodnotám pH. Voda s menším množstvím oxidu uhličitého by měla být pro vaše zdraví lepší.

3 Antibakteriální účinek – Zařízení, jako jsou naše přístroje, která produkují něco pro lidskou konzumaci, jsou ošetřena antibakteriálně. Tato zařízení se často skládají z mnoha různých částí a je obzvláště důležité, aby části, kterými prochází voda, nebyly kontaminovány.

Bílé usazeniny na sklenici / pohárku nebo láhvi s vodou jsou normální a neměly by vás nijak znepokojovat. Během ionizace se v Ionizované vodě hromadí pozitivní minerální ionty. Reagují s kyslíkem ve vzduchu, což vede k tenké vrstvě usazeniny na sklenicích nebo jiných nádobách. Pokud byste naplnili nádobu až po okraj a pak ji uzavřeli, následně ji porovnali s nádobou, která je naplněná ale neuzavřená, najdete v neuzavřené nádobě více usazenin, než v té uzavřené. Pokud však v čerstvě natočené Ionizované vodě najdete bílé částice, které pomalu klesají ke dnu nádoby, znamená to usazování vodního kamene na elektrolýzních deskách. V takovém případě by měl být přístroj čištěn častěji. Pokud je vaše voda mírně zakalená, je to obvykle dobré znamení, protože to znamená rozpuštěný kyslík ve vaší vodě.

Váš původní zdroj vody z vodovodu vždy obsahuje nějaké minerály. Ty snadno krystalizují na elektrolýzních deskách a částečně se odlamují ve vodě. I když vypadají jako cizí látky, pití těchto minerálních shluků není škodlivé. Abyste ve vodě zabránili tvorbě minerálních shluků, doporučujeme změnit nastavení na režim „Beauty Water“ (zpětné napětí) a jednou nebo dvakrát denně, po dobu 3-4 minut, zvýšit tlak a objem vody, aby se zařízení vyčistilo. Pokud žijete v oblasti se silně vápenitou vodou, doporučujeme použít předfiltr1 (prodává se samostatně). V závislosti na situaci může být užitečné použít oba filtry společně.

1 Předfiltr – Filtr používaný v situacích, kdy původní přívod vody obsahuje vysoké procento vody ze studny nebo chemických látek. Průhledný filtr umožňuje snadno zjistit, kdy je třeba kazetu vyměnit.

Pokud nastavíte přístroj na Kosmetickou vodu (mírně kyselou vodu) a necháte vodu téct dvě až tři minuty, můžete výrazně snížit množství minerálů. V neočištěné vodě (voda z vodovodu / odpadní voda) je vždy malé množství minerálů. Během elektrolýzy se minerály koncentrují na minusové straně elektrolýzního cyklu, což způsobuje, že se shluky připojují k elektrodové desce. Přístroj může odstranit shluky obrácením napětí, ale někdy tyto shluky přirozeně odpadávají. Pokud tuto vodu nalijete do nerezové nádoby nebo sklenice, shluky se drží na dně a po stranách. Je těžké odstranit tyto shluky seškrábáním kovovými předměty atd. Místo toho do nádoby nalijte ocet a nechejte ho působit 12 až 15 hodin. Pokud chcete, můžete ocet nahradit kyselinou citronovou. Tyto shluky nejsou škodlivé, i když jsou požity během pití. Nemusíte mít obavy.

Bubliny by měly být viditelné pouze v čerstvě vyrobené vodě, protože z ní unikají plynné látky (srovnatelné se šumivou stolní vodou, z níž uniká oxid uhličitý). Přítomnost a viditelnost bublin závisí na vodivosti přiváděné vody z vodovodu a čistotě stroje.

Bílá „mlha“, pozorovaná v Ionizované vodě, je důsledkem uvolňování plynného vodíku elektrolýzou a nejedná se o problém. Pokud necháte sklenici chvíli odpočívat, bílá mlha by měla zmizet.

 1. Vzorek vody odebírejte pouze tehdy, když je baterie stále otevřená.
 2. Vzorek vody odebírejte pouze tehdy, pokud indikátor typu vody na ovládacím panelu přestane blikat a vyčkáte 10–15 sekund.
 3. Silně kyselou vodu nechejte odtékat asi 40-45 sekund a poté ji odeberte pro vzorek.

Hodnota pH závisí na následujících faktorech:

 1. pH vody z vodovodu.
 2. Teplota vody z vodovodu.
 3. Tlak vody.
 4. Kalcifikace stroje.
 5. Minerálním obsahu ve vodě z vodovodu.


Pamatujte, že jak pH, tak ORP, jsou silně závislé na době elektrolýzy vody. Pokud jsou vaše hodnoty pH příliš nízké, snižte tlak vody. Čím déle je voda v komoře pro elektrolýzu, tím lepší bude výsledek.

Pochopte prosím, že naše ionizátory vody jsou vyrobeny tak, aby vyráběly pitnou vodu vhodnou pro člověka. Kangen Water® je určena k lidské spotřebě, proto se zavazujeme k obecným varováním ohledně jiných použití.

Pamatujte také, že nemůžeme poskytnout lékařskou pomoc. Pokud chcete svému domácímu mazlíčku dát vodu k pití, zeptejte se nejprve svého veterináře.

Další otázky

Další otázky

Oxidačně-redukční potenciál (ORP) je elektrický potenciál potřebný ke snížení nebo zpomalení oxidace, jako je např. „koroze“ buněk. Ideální úroveň ORP pro lidské tělo je mezi -150mV až -400mV. Ionizovaná voda musí mít negativní redox potenciál, aby byla považována za dobrou, zejména při pití.

Redoxním potenciálem je síla vázat se s aktivním kyslíkem1, což měřitelně snižuje výkon. Přestože je pro výkon deoxidace žádoucí záporná hodnota, skutečná hodnota se v jednotlivých oblastech liší. Například ve městě Osaka má voda z vodovodu redox +580 až +600 mV, ale po použití našich přístrojů se redox stane pH 9,5 s ideálním ORP -150 mV až -400 mV. Když stoupne ORP původního přívodu vody, pohybuje se ORP u Ionizované vody přímo úměrně. Přístroj je schopen produkovat vodu se zápornými hodnotami ORP při pH 9,5, i když původní přívod vody představuje nejvyšší pozitivní úroveň ORP.

1 Aktivní kyslík – Aktivní kyslík se také označuje jako volné radikály. Je lékařsky známo, že pronikají do těla, když se při stresu mění denní rytmus života nebo stravy. Je to druh kyslíku, který způsobuje nemoci a stárnutí. Udržování denního rytmu pomůže udržet tento kyslík mimo vašem tělo!

Tento přídavek se doporučuje, pokud je použitá voda z vodovodu nebo ze studny již velmi kyselá. Ačkoli má kyselá voda stahující účinky1, je dobrá pro pokožku a používá se pro každodenní úkony a ošetření obličeje, nedoporučuje se ji pít. I když je tato voda elektrolyzována, nevytváří vodu při standardních úrovních pH. Přidáním vápenatého prášku (glycerofosforečnan vápenatý)2 může být pH zvýšeno v intervalech 0,5 a může být produkována alkalická voda.

1 Stahující účinek – Kyselá voda obsahuje malé množství iontů chloru a má stahující účinek. Tato voda je dobrá pro tonizaci pokožky.

2 Glycerofosforečnan vápenatý (vápenatý prášek) – Pokud se pH nezvýší ani po elektrolyzování vody (zejména při použití vody ze studny nebo vody z vodovodu v blízkosti japonského moře), přidáním vápenatého prášku se zvyšuje pH.

Ionizovaná voda vytváří v testovacích roztocích na pH žlutozelenou barvu (neutrální hodnoty), i když bylo pH upraveno na 9,5. Tento jev je často pozorován v oblastech, kde se používá studniční voda. Dokonce i neutrální testovaná voda prošla elektrolytickým procesem a má výhody. To je způsobeno oxidem uhličitým ve studniční vodě, který je výsledkem rozkladu organických látek. Oxid uhličitý se snadno rozpouští ve vodě a způsobuje tak její kyselost. Voda s oxidem uhličitým může být elektrolyzována, ale oxid uhličitý je během procesu neutralizován. Proto je voda na pH stupnici neutrální. Vyloučení oxidu uhličitého z Ionizované vody znamená, že Ionizovaná voda nevytváří modrou barvu v pH testovací kapalině.

Při měření pH testovacím roztokem pro stanovení pH přidejte nejdříve pouze několik kapek, než přidáte čerstvě připravenou Ionizovanou vodu. Pokud se barva zpočátku změní na modrou, ale nakonec se změní na žlutou, je ve vaší Ionizované vodě oxid uhličitý.

Oxidačně-redukční potenciál (ORP) je elektrický potenciál potřebný ke snížení nebo zpomalení rzi a rozpadu (oxidace). ORP také představuje redukční schopnost přilákat aktivní kyslík. Optimální hodnoty pro lidské tělo jsou mezi -150 až -400mV. Redoxní potenciál také úzce souvisí s pH. Jak se zvyšuje pH, zvyšuje se i ORP. Je také možné zvýšit ORP elektrolýzou. Hodnota do značné míry závisí na původním přívodu vody. Ideálního redoxního potenciálu nemusí být dosaženo, pokud má původní voda pH nižší než 7,0. Zkontrolujte vlastnosti původní vody. V opačném případě to může vést k chybám.

Ano.

Pokud však používáte přístroje v jiných zemích, musejí být přizpůsobeny napětí (110 V – 240 V) a kvalitě vody v dané zemi.

Vzhledem k tomu, že existuje jen několik zemí, kde můžete pít vodu z vodovodu přímo z kohoutku, a v mnoha zemích, kde má voda extrémně vysoký obsah vápníku, doporučujeme zvolit filtr vhodný pro danou zemi. Při vývozu zboží je třeba dodržovat mnoho zákonů, ale individuální použití v zahraničí není problém.

Přístroje jsou navrženy pro použití na jakémkoli místě, ale zejména v chladných oblastech musí být známo, jak může být zařízení v zimě odolné proti mrazu.

Když vypnete vodu, přístroj aktivuje automatický odvodňovací systém a zbývající vodu vypustí šedou hadicí. Tím je zajištěno, že v jednotce nezůstane žádná voda. Ačkoli nebyly hlášeny žádné případy zamrznutí nebo závady, úmyslné či neúmyslné zvednutí hadice by mohlo zanechat v nádrži kyselou vodu, což by způsobilo poruchu automatického odtokového systému a případné zamrznutí zbývající vody. To by mohlo vést k nehodám. Při uzavírání vody se ujistěte, že je hadice níže, než spodní část přístroje.

Zdravíčko 👋
Těší nás, že Vás poznáváme.

Přihlaste se k týdennímu odběru úžasného obsahu našeho BLOGu do své emailové schránky.

Nezasíláme spam! Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Registrací dáváte souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy pro zasílání výše uvedených upozornění, a to po dobu trvání souhlasu. Odhlásit se můžete kdykoliv kliknutím v každém emailu.

Administrátorské přihlášení